O Striebornom účte

Sporenie do zlata alebo do striebra (ďalej Strieborný účet) vychádza z dokonalej znalosti požiadaviek klientov a z mnohoročného pôsobenia na trhu drahých kovov. Základnou myšlienkou Strieborného účtu je pravidelná investícia do drahého kovu. Klient si sám zvolí typ mince alebo zliatku, ktorý si želá nakupovať. Ďalej podľa vlastného uváženia posiela na svoj Strieborný účet peniaze. Raz mesačne automaticky vykonávame pre všetkých užívateľov Strieborného účtu nákup zvoleného typu mince alebo zliatku za bežné e-shopové ceny. Pri dlhšej dobe sporenia sa tým nákupné ceny spriemerujú. Pri dosiahnutí určitého objemu kovu klient navyše získa ďalšie zlato alebo striebro ako bonus! Ako vidíte, nejde o klasické sporenie. Strieborný účet predstavuje komplexnú službu pre investorov, ktorá spočíva v plne automatizovanom pravidelnom nákupe drahých kovov, v automatickej elektronickej evidencii, skladovanie a v hromadnej distribúcii.

Aké sú výhody?

  • Strieborný účet pre sporenie do zlata alebo do striebra si ľahko založíte online, takže počas niekoľkých minút môžete začať sporiť.
  • Neplatíte žiadne poplatky za sprostredkovanie, neplatíte žiadne poplatky za vedenie účtu, neplatíte žiadne poplatky za realizácie nákupov mincí a zliatkov.
  • Elektronická evidencia peňazí a nasporeného zlata alebo striebra je tiež zadarmo.
  • Skladovanie nasporeného zlata a striebra je zadarmo po celý rok.
  • Minimálna mesačná úložka je len 25 €.
  • K nasporenému zlatu alebo striebru môžete získať zaujímavé bonusy, v závislosti od objemu nakúpeného kovu.
  • Nemáte žiadne termínované záväzky, takže sporenie môžete kedykoľvek ukončiť. Nasporený kov si môžete nechať kedykoľvek zaslať.
  • Veľkou výhodou je samozrejme pozícia SILVERUM s.r.o. na trhu drahých kovov v SR a v EÚ, čo zaručuje stabilitu a bezpečie nasporeného kovu.
  • Peniaze na Vašom Striebornom účte aj nasporený kov sú od začiatku sporenia až po odoslanie na Vašu adresu výhradne Vaším majetkom.

Ako prebieha sporenie na Striebornom účte?

Ak ste tu prvýkrát, založte si užívateľský účet a aktivujte službu Strieborný účet. Zákazníci, ktorí sú už na SILVERUM s.r.o. registrovaní, môžu svoj ​​Strieborný účet aktivovať po prihlásení k svojmu užívateľskému účtu. Vyberte, do čoho si prajete sporiť. Môžete zvoliť celosvetovo najlikvidnejšie produkty, ktoré nájdete v sekcii Sporiace produkty. Pre Strieborný účet ponúkame len náš najpredávanejší sortiment, dostupný v dlhodobom časovom horizonte. Nemá zmysel sporiť do mincí a zliatkov s menej stabilnou dostupnosťou.
Vytvorenie Strieborného účtu vám bude potvrdené na váš e-mail. Číslo Strieborného účtu je unikátne a slúži ako variabilný symbol pre všetky platby. Pre každý sporený produkt získate jedinečné číslo Strieborného účtu.

A môžete ihneď začať sporiť

Môžete teoreticky posielať na Váš Strieborný účet peniaze podľa aktuálneho uváženia. Avšak radšej odporúčame zadať v banke trvalý platobný príkaz. Zmyslom sporenia je ostatne pravidelná investícia v približne rovnakom objeme. Preto je platobný príkaz najlepším riešením. A ak budete chcieť niekedy poslať viac, nič Vám nebráni zadať mimoriadny jednorazový pokyn. Aj táto platba bude zaúčtovaná a ovplyvní nárok na bonusy. Variabilným symbolom bude opäť číslo vášho Strieborného účtu.

Dátum vykonania príkazu musí byť najneskôr k 25. dňu v mesiaci - nákupy totiž vykonávame v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Prečo robíme nákupy práve na začiatku mesiaca? Z dlhodobej štatistiky (zahŕňajúcej raketový rast cien kovov i následný pokles) vychádza práve začiatok mesiaca k nákupu mierne výhodnejší, než ostatné dni. Zmyslom pevne stanoveného dátumu fixácie ceny je aj maximálna transparentnosť celého systému. Na konci roka, pred odoslaním zlata alebo striebra, Vám pripíšeme aj bonusy v zlate a v striebre. Na každých postupne nasporených 100 uncí striebra získate jednu uncu striebra navyše, na každých 500 uncí ešte ďalšiu jednu uncu striebra navyše. Za 500 uncí striebra teda získate celkom 6 uncí striebra navyše. V zlate získate ako bonus 1 gram na každých 200 gramov nasporeného zlata. Pozor, podmienkou získania bonusu je pravidelná mesačná úložka v stanovenej minimálnej výške, bez prerušenia. Aj preto je trvalý príkaz výhodnejšou alternatívou.

Vedenie Strieborného účtu, skladovanie Vášho nasporeného kovu oddelene od majetku spoločnosti SILVERUM s.r.o., elektronická evidencia platieb - to všetko je zadarmo. Raz ročne odoslanie nasporeného kovu len za cenu poštovného. Neplatíte žiadne poplatky za vstup alebo výstup. Ceny Vašich nákupov sú totožné s cenami v e-shope. Sporenie môžete samozrejme kedykoľvek ukončiť, bez straty už získaných bonusov a výhod. Pokúste sa nájsť porovnateľnú ponuku na trhu!Registrácia Zabudol som heslo